שירותים למשקיע

הפוטנציאל הכלכלי בגידול קנאביס בישראל.
ישראל נתפסת כמובילה עולמית בתחום הקנאביס והחקלאות בכלל.

• ישראל בין המובילות בעולם בגידולי חממות.
• למדינת ישראל יתרון מהותי על פני מדינות מתחרות בהיבטי רמת המו"פ,
רמת הידע והניסיון הקליני אשר יוכלו לסייע בהפיכת המוצרים הישראליים
למובילים עולמיים.
• נוהל המחקר בקנאביס בישראל הוא ייחודי במדינות רבות לרבות בארה"ב
חל איסור על ניסויים קליניים בחומרים המכילים קנאביס ומתיר הגשות
הצעות ובקשות למחקר הנבחנות על ידי ועדת מו"פ לנושא הקנאביס.
קיומה של מתודה קלינית-רפואית ישראלית סדורה אשר ככל שתאומץ על
ידי מדינות העולם בהן הינה חסרה, תהווה תמריץ עבורן לרכוש ולאפשר
הפצה של מוצרי קנאביס ברמת איכות רפואית ובהתאם לדרישות הגידול
בישראל.
• בישראל תנאי אקלים נוחים המאפשרים גידול כארבעה מחזורי גידול בשנה.
• קיימת התעניינות של ממשלות זרות בקבלת היתר ליבוא של קנאביס רפואי
מישראל צ'כיה, גרמניה, קנדה, אוסטרליה, קפריסין. חברות מחו"ל רוכשות
שירותים מאוניברסיטאות בישראל לטובת מחקר ופיתוח של זנים מיוחדים.
• לאור האיסור על ביצוע מחקר בקנאביס במדינות רבות, בהן ארה"ב, קיים
פוטנציאל להרחבת העיסוק בישראל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
• מרבית מדינות העולם עדיין אוסרות על גידול קנאביס למטרות רפואיות
ומייבאות את הקנאביס ממדינות בהן הייצור חוקי.
• פתיחת האפשרות ליצוא קנאביס רפואי תאפשר שיקום מצב החקלאות
בעיקר בפריפריה והגדלה משמעותית של מספר המועסקים בתחום זה כמו
גם בתחומי המחקר החקלאי ולהגדיל את הכנסות המדינה
אם הינך עצמאי בעל הון או חברה עם גב כלכלי המעניינת לחדור לשוק הקנאביס, חברתנו Golenabis מייעצת וממתמחה במציאת יעדים להשקעה תוך ניהול סיכונים ושיפור העסק בתחום הקנאביס.