שירותים למשקיע

הפוטנציאל הכלכלי בגידול קנאביס בישראל.
חברת Golenabis מייעצת ומספקת שירותים למשקיע וממתמחה במציאת יעדים להשקעה תוך ניהול סיכונים שיפור העסק ומתן מעטפת כללית לפי צרכי הלקוח בתחום הקנאביס הרפואי בישראל.

ישראל נתפסת כמובילה עולמית בתחום הקנאביס והחקלאות בכלל ומספקת כלים ויתרונות על פני מדינות אחרות אשר מהווים שירותים למשקיע.

מדינת ישראל מכתיבה מחדש ומחדדת לכלל המדינות את הרגולציה ושיפור טיב המוצר הן מהבחינה הרפואית והן מבחינת איכות המוצר הסופי והתאמתו למטופל.

• ישראל הינה המדינה היחידה בעולם אשר מאפשרת לבצע מחקרים קליניים בבני אדם בכדי לכוון בצורה המיטבית את ההתאמה בין התוויות המחלה לסוג התרופה המדויקת.

• ישראל בין המובילות בעולם בגידולי חממות.

למדינת ישראל יתרון מהותי על פני מדינות מתחרות בהיבטי רמת המו"פ,

שירותים למשקיע
שירותים למשקיע

רמת הידע והניסיון הקליני אשר יוכלו לסייע בהפיכת המוצרים הישראליים
למובילים עולמיים.
נוהל המחקר בקנאביס בישראל הוא ייחודי במדינות רבות לרבות בארה"ב
חל איסור על ניסויים קליניים בחומרים המכילים קנאביס ומתיר הגשות
הצעות ובקשות למחקר הנבחנות על ידי ועדת מו"פ לנושא הקנאביס.
קיומה של מתודה קלינית-רפואית ישראלית סדורה אשר ככל שתאומץ על
ידי מדינות העולם בהן הינה חסרה, תהווה תמריץ עבורן לרכוש ולאפשר
הפצה של מוצרי קנאביס ברמת איכות רפואית ובהתאם לדרישות הגידול
בישראל.
• בישראל תנאי אקלים נוחים המאפשרים גידול כארבעה מחזורי גידול בשנה.
• קיימת התעניינות של ממשלות זרות בקבלת היתר ליבוא של קנאביס רפואי
מישראל צ'כיה, גרמניה, קנדה, אוסטרליה, קפריסין. חברות מחו"ל רוכשות
שירותים מאוניברסיטאות בישראל לטובת מחקר ופיתוח של זנים מיוחדים.
• לאור האיסור על ביצוע מחקר בקנאביס במדינות רבות, בהן ארה"ב, קיים
פוטנציאל להרחבת העיסוק בישראל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
• מרבית מדינות העולם עדיין אוסרות על גידול קנאביס למטרות רפואיות
ומייבאות את הקנאביס ממדינות בהן הייצור חוקי.
• פתיחת האפשרות ליצוא קנאביס רפואי תאפשר שיקום מצב החקלאות
בעיקר בפריפריה והגדלה משמעותית של מספר המועסקים בתחום זה כמו
גם בתחומי המחקר החקלאי ולהגדיל את הכנסות המדינה.

אם הינך עצמאי בעל הון, יזם או חברה  המעניינת לחדור לשוק הקנאביס, חברת Golenabis מייעצת ומספקת שירותים למשקיע וממתמחה במציאת יעדים להשקעה תוך ניהול סיכונים ושיפור העסק בתחום הקנאביס הרפואי בישראל.