אישורים וזכויות

אילו אישורים וזכויות קיימים בענף הקנאביס הרפואי?

 

אישורים וזכויות
אישורים וזכויות

רישיון לחוות גידול / ריבוי קנאביס
​קנאביס יגודל רק בחוות גידול קנאביס, בבתי צמיחה מתאימים, שיחזיקו רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים, כל בעל רישיון גידול יהיה בעל אישורים וזכויות להוציא קנאביס מתחום החווה רק למפעל ייצור בעל רישיון.

רישיון למפעל לייצור מוצרי קנאביס 
מוצרי קנאביס ייוצרו רק במפעלים לייצור מוצרי קנביס שיחזיקו רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים. חלקי צמח הקנאביס יעובדו למוצרים במפעלים לייצור מוצרי קנביס שיתנהלו בהתאם לאמות מידה מקצועיות מתאימות.

רישיון לבתי מסחר למוצרי קנאביס
מוצרי הקנאביס יועברו לבתי מסחר למוצרי קנאביס בעלי רישיונות תקפים לפי פקודת הסמים המסוכנים. בתי המסחר יתנהלו בהתאם לאמות מידה מקצועיות הולמות תקן GDP  הקיים לבית מסחר לתרופות, מותאם לבית מסחר למוצרי קנאביס ומשם יופצו המוצרים לבתי המרקחת.

GMP ותקנות הקנאביס הנוכחיות נועדו להגן על בריאות הציבור ובטיחותם על ידי בקרה באמצעות בדיקות,מתחום הייצור לתחומי מפתח בתעשיית הקנאביס, כולל: גידול, קמעונאות, מיצוי, עיבוד מוצרים, מעבדה, אבטחה, אריזה היתכנות עסקית וסביבתית. תקן GMP הוא החלק הפרואקטיבי של אבטחת איכות, תקן זה נועד לצמצם את הסיכונים הכרוכים בכל שלבי תהליך הייצור.

רישיון לבית מרקחת לניפוק מוצרי קנאביס
מוצרי הקנאביס יונפקו בבתי מרקחת ויעמדו בתנאים הנדרשים. בבתי המרקחת יבוצע ניפוק מוצרי הקנאביס למטופלים המחזיקים רישיון לשימוש בקנאביס ובהתאם לתנאי הרישיון. הניפוק והניהול הפרמצטי של מוצרי הקנאביס יתבצע בהתאם להוראות משרד הבריאות.
כל חקלאי, יזם או חברה אשר מעוניינים בגידול, ייצור, הפצה, החזקה, שינוע, בדיקות מעבדה, או מחקר של הקנאביס או מוצריו עם אישורים וזכויות מחויבים בקבלת רישיון מתאים לפי פקודת הסמים המסוכנים, הרישיון לעסוק בקנאביס רפואי יינתן על ידי יק"ר -היחידה לקנביס רפואי, במשרד הבריאות, רק לאחר עמידה בתנאי סף ותנאי הרישיון.

 

חברת Golenabis מספקת שירותי רגולציה אישורים וזכויות לכלל הרישיונות ונותנת מעטפת ייחודית ,מזעור סיכונים , ייעוץ תכנון והקמת פרויקטים בתחום הקנאביס בישראל. 

חברת Golenabis עורכת מבדקים פנימיים בחוות קנאביס הנמצאת בשלבים ראשוניים של הקמת המתקן.

 

לייעוץ ראשוני חינם חייגו: 050-980-6173