מתן אישורים וזכויות

קנאביס רפואי - רקע
• השימוש בצמח החל כבר לפני 5000 שנים בסין. בצמח מאות חומרים פעילים בהם THC
שזוהה ובודד לראשונה בשנת 1964 במכון ויצמן על ידי פרופ' יחיאל גאוני ופרופ' רפאל
משולם )זוכה פרס ישראל לכימיה על חקר הקנאביס(.
• החומרים הפעילים הידועים בצמח הקנאביס הם THC( עיקר השפעתו היא פסיכוגנית
דרך קולטני CB1 המאכלסים בעיקר את מערכת העצבים המרכזית ובנוסף הינו בעל
השפעה במוח על מרכזי תאבון ובחילות( ו-CBD( פועל בעיקר במערכת ההיקפית על
קולטני CB2 ועיקר השפעתם על כאב, תחושות היקפיות ומתח שרירי(.
• לצמח הקנאביס שלושה מינים עיקריים:
סאטיבה - מקורו באירופה בעל יחס גדול יותר של THC ל- CBD( קנבואידים(, בעל
השפעה ממריצה;
אינדיקה - מקורו בהודו בעל יחס CBD ל-THC גדול יותר מהסטיבה, בעל השפעה
מרגיעה;
הייבריד - מין משולב של סאטיבה ואינדיקה. כיום רוב הזנים הנפוצים לשימוש
רפואי מכילים שילוב של השניים.
אלו אישורים קיימים בענף הקנאביס הרפואי?
רישיון לחוות גידול / ריבוי קנאביס- ​קנאביס יגודל רק בחוות גידול קנאביס, בבתי צמיחה מתאימים, שיחזיקו רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים. כל בעל רישיון גידול יהיה רשאי להוציא קנאביס מתחום החווה רק למפעל ייצור בעל רישיון.
רישיון למפעל לייצור מוצרי קנאביס- מוצרי קנאביס ייוצרו רק במפעלים לייצור מוצרי קנביס שיחזיקו רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים. חלקי צמח הקנאביס יעובדו למוצרים במפעלים לייצור מוצרי קנביס שיתנהלו בהתאם לאמות מידה מקצועיות מתאימות.
רישיון לבתי מסחר למוצרי קנאביס- מוצרי הקנאביס יועברו לבתי מסחר למוצרי קנאביס בעלי רישיונות תקפים לפי פקודת הסמים המסוכנים. בתי המסחר יתנהלו בהתאם לאמות מידה מקצועיות הולמות )תקן GDP  הקיים לבית מסחר לתרופות, מותאם לבית מסחר למוצרי קנאביס( ומשם יופצו המוצרים לבתי המרקחת.
-רישיון לבית מרקחת לניפוק מוצרי קנאביס- מוצרי הקנאביס יונפקו בבתי מרקחת שיבקשו לעשות כן ויעמדו בתנאים הנדרשים. בבתי המרקחת יבוצע ניפוק מוצרי הקנאביס למטופלים המחזיקים רישיון לשימוש בקנאביס ובהתאם לתנאי הרישיון. הניפוק והניהול הרוקחי של מוצרי הקנאביס יתבצע בהתאם להוראות משרד הבריאות.